Numer bieżący
Numery Archiwalne
Tom 85, 2014
Tom 84, 2013
Tom 83, 2012
Tom 82, 2011
Tom 81, 2010
Tom 80, 2009
Tom 79, 2008
Tom 78, 2007
Tom 77, 2006
Tom 76, 2005
Szukaj
Zgłaszanie artykułu - przewodnik
Aktualności
Newsletter
Język
Język:
 
 » 
Spis treści
 
Tom 78, Numer 4, 2007
Tom 78, Regular Issue, 2007
Other
Podstawy teoretyczne, materiaΠy protezujace oraz aktualne trendy operacyjne w nowoczesnej uroginekologii
Tomasz  Rechberger
Ginekol Pol 2007; 78(4):274-279
ICID: 1001702
IC™ Value: 4.98
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 210 KB  |  STATS
Analiza czynników predysponujących do makrosomii płodu oraz przebieg ciąży i porodu w przypadkach ciąż powikłanych dużą masą płodu
Lidia  Hirnle, Małgorzata  Kowalska, Anna  Petrus, Grzegorz  Hirnle, Mariusz  Zimmer
Ginekol Pol 2007; 78(4):280-283
ICID: 1001703
IC™ Value: 6.22
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 115 KB  |  STATS
Stezenie wybranych interleukin grupy Th1 i Th2 w surowicy krwi matek w porodzie przedwczesnym i porodzie o czasie.
Sławomir  Jarocki, Sławomir  Redźko, Jerzy  Przepieść, Jan  Urban
Ginekol Pol 2007; 78(4):284-287
ICID: 540903
IC™ Value: 6.22
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 121 KB  |  STATS
Kolposuspensja sposobem Burcha – analiza powikłań na materiale własnym
Grzegorz  Surkont, Edyta  Wlaźlak, Andrzej  Kowalski, Jacek  Suzin
Ginekol Pol 2007; 78(4):288-292
ICID: 1001706
IC™ Value: 6.22
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 132 KB  |  STATS
Wykrywanie raka piersi poprzez samobadanie. Badanie retrospektywne u kobiet po operacji
Andrzej  Nowicki, Arianna  Olszewska, Marzena  Humańska
Ginekol Pol 2007; 78(4):293-298
ICID: 1001711
IC™ Value: 6.22
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 470 KB  |  STATS
Prospektywne badanie porównujące efektywność kliniczną i częstość występowania powikłań śród- i pooperacyjnych slingu załonowego (IVS-02) i slingu przezzasłonowego (IVS-04) zastosowanych w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Tomasz  Rechberger, Aneta  Adamiak, Katarzyna  Jankiewicz, Paweł  Skorupski, Andrzej  Wróbel, Jacek  Tomaszewski, Konrad  Futyma
Ginekol Pol 2007; 78(4):299-302
ICID: 828135
IC™ Value: 6.22
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 130 KB  |  STATS
Analiza zachorował na nowotwory złośliwe szyjki macicy w materiale Pracowni Histopatologicznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu
Irena  Wróblewska-Adamek, Magadalena  Wyszyńska, Agata  Kabała-Dzik, Wojciech  Mleczko, Anna  Picheta
Ginekol Pol 2007; 78(4):303-306
ICID: 1001715
IC™ Value: 6.22
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 132 KB  |  STATS
Skuteczność działania standaryzowanego ekstraktu izofawonów sojowych (SoyfemR) (52-104 mg/24h) w umiarkowanym i średnio ciężkim zespole klimakterycznym
Krzysztof  Drews, Agnieszka  Seremak-Mrozikiewicz, Ewa  Puk, Agnieszka  Kaluba-Skotarczak, Magdalena  Malec, Agnieszka  Kazikowska
Ginekol Pol 2007; 78(4):307-311
ICID: 1001739
IC™ Value: 6.22
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 294 KB  |  STATS
Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych – niedoceniony problem medycyny płodowej. Część I. Stan matki
Maciej  Jóźwik, Marcin  Jóźwik, Janusz  Bartnicki, Michał  Jóźwik
Ginekol Pol 2007; 78(4):312-316
ICID: 533665
IC™ Value: 4.98
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 127 KB  |  STATS
Znaczenie czynników genetycznych w etiologii porodu przedwczesnego
Agnieszka  Seremak-Mrozikiewicz, Krzysztof  Drews
Ginekol Pol 2007; 78(4):317-323
ICID: 1001742
IC™ Value: 4.98
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 143 KB  |  STATS
Torbiel jajnika u płodu – przegląd 420 przypadków z piśmiennictwa z lat 1984-2005
Maciej  Słodki, Maria  Respondek-Liberska
Ginekol Pol 2007; 78(4):324-328
ICID: 1008231
IC™ Value: 4.98
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 175 KB  |  STATS
Odma śródpiersia i odma podskórna jako powikłanie porodu naturalnego
Arkadiusz  Praski, Włodzimierz  Kupis, Marek  Florczak, Małgorzata  Szpetnar
Ginekol Pol 2007; 78(4):329-332
ICID: 1008235
IC™ Value: 3.73
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 116 KB  |  STATS
Informacje Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Ginekol Pol 2007; 78(4):
ICID: 1008236
IC™ Value: 3.11
STRESZCZENIE  |  PEŁNY TEKST 127 KB  |  STATS
 

Copyright © Ginekologia Polska  2014
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.